DĖMESIO!!!

Naujienos

VISUOTINIAI MOKINIŲ TĖVŲ IR KLASIŲ VADOVŲ SUSIRINKIMAI ĮVYKS 2013 M. SAUSIO 17 DIENĄ 18.00 VALANDĄ KLASIŲ VADOVŲ KABINETUOSE.

18.00 VAL. PROGIMNAZIJOS AKTŲ SALĖJE VYKS PROJEKTO „ŠVIETIMO PASLAUGŲ SISTEMOS PRIEINAMUMO DIDINIMAS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIAMS“ APIBENDRINIMAS.
 KVIEČIAME Į APIBENDRINIMĄ PROJEKTO PARTNERIŲ ATSTOVUS BEI DALYVAUJANČIŲ PROJEKTE MOKINIŲ TĖVUS

 NUO 19.00 VALANDOS ĮVYKS INDIVIDUALŪS SUSITIKIMAI SU ĮVAIRIŲ DALYKŲ MOKYTOJAIS, SPECIALISTAIS, ADMINISTRACIJA.