Dėkojame visiems,  skyrusiems paramą progimnazijai!

Naujienos

Nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą ir supratimą bei pagalbą gerinant Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokinių aplinką ir ugdymo sąlygas.

Už 2021m. gyventojų pajamų mokesčio (1,2 %.) progimnazijai skirta 9 900, 00 eur.

Dėkojame už Jūsų gerumą!

Pagarbiai administracija