Dekada Języka Polskiego

Języka polskiego

W dniach 17 – 28 stycznia Dekada Języka Polskiego rozpoczęła obchody wielkich uroczystości – beatyfikację papieża Jana Pawła II oraz 100 – lecie urodzin Cz. Miłosza.

Uczniowie wzięli udział w olimpiadzie języka polskiego i literatury. Przedstawiciele klas 5 – 6 pisali dyktando, a najlepsi uczniowie klas 7 – 8 pisali test gramatyczno – literacki oraz ustnie wypowiadali się na wylosowane tematy. Uczestniczyli również w konkursie krasomówczym (Baśnie i legendy polskie i wileńskie) oraz recytatorskim, poświęconym twórczości Czesława Miłosza, a także w konkursie twórczości własnej Jan Paweł II – papież wolności.

Korytarze szkolne zostały upiększone ilustracjami do baśni i legend polskich i wileńskich, do wierszy Cz. Miłosza.

Podczas uroczystości zakończenia Dekady Języka Polskiego zwycięzcom imprez zostały wręczone dyplomy i nagrody książkowe.

 

Laureaci dyktanda wśród klas 5

I miejsce – Gabriela Kardis 5e
II miejsce – Marcin Czepulonis 5a
III miejsce – Eryka Sławinskaitie 5b
                     Agata Głuchowska  5d

 

Laureaci dyktanda wśród klas 6

I miejsce – Tomasz Tatol 6a
II miejsce – Emilia Urbanowicz 6a
                     Łukasz Kuźmiński 6d
III miejsce –Artur Szwajkowski 6b
                     Małgorzata Bogdanowicz 6c

 

Laureaci olimpiady języka polskiego (część pisemna) wśród klas 7

I miejsce – Marlena Zienkiewicz 7b
                      Tomasz Suchodolski 7c
II miejsce – Grzegorz Oleszkiewicz 7b
III miejsce – Maria Czapkowska 7d

                     

Laureaci olimpiady języka polskiego (część pisemna) wśród klas 8

I miejsce – Barbara Mikulewicz 8a
II miejsce – Kamila Bowszewicz 8c
III miejsce – Gabriela Jasińska 8c

 

Laureaci olimpiady języka polskiego (część ustna) wśród klas 7 – 8

I miejsce – Marlena Zienkiewicz 7b
II miejsce – Barbara Mikulewicz 8a
III miejsce – Darek Kozłowski 8a
                     Grzegorz Oleszkiewicz 7b

 

Laureaci konkursu krasomówczego wśród klas 5 – 6

I miejsce – Radosław Stasiło 5e
II miejsce – Ewelina Abłaczyńska 6d
                      Małgorzata Bogdanowicz 6c
III miejsce – Iweta Szerpititie 5a
                     Ewelina Osipowicziutie 5b

Wyróżnienia: Julia Guniewicz 6b
                     Elżbieta Geben 5c

 

Laureaci konkursu recytatorskiego poświęconego twórczości Czesława Miłosza

I miejsce – Kamila Bowszewicz 8c
II miejsce – Dominika Mieczkowska 8b
                      Tomasz Suchodolski 7c
III miejsce – Justyna Bowgierd 8d
                     Andrzej Iwaszko 7a

Wyróżnienia: Aneta Pawlukowicz 7a
                      Aneta Bużyńska 8d
                     Emilia Widtmann 7b

 

Laureaci konkursu plastycznego wśród klas 5 – 6

I miejsce – Iweta Szerpititie 5a
II miejsce – Samanta Tomiałowicz 5a
                      Zofia Kratkowska 6c
III miejsce – Ewelina Czerniawska 5a
                     Piotr Griszkiawiczius 6d

 

Laureaci konkursu plastycznego wśród klas 7 – 8

I miejsce – Ewelina Syrowa 8a
II miejsce – Kamil Oleszkiewicz 8a
                      Jolanta Szpakowska 8b
III miejsce – Karolina Bartoszewicz 8d
                     Katarzyna Siemaszka 8a

Wyróżnienia: Robert Fedorowicz 7b
                     Kamila Niewierowicz 8b