Dekada języka litewskiego

Naujienos

Celem dekady języka litewskiego jest ukazanie piękna języka litewskiego, jego bogactwa wypływającego z głębi wieków, zaciekawienie nim oraz jego nauka. Większość wydarzeń była poświęcona poznaniu języka i tradycji.

Najzdolniejsi uczestniczyli w olimpiadach i konkursach, pisali dyktanda. Zwycięzcy wezmą udział w konkursach miejskich. Są to:
Zoriana Stankevičiūtė (3d, naucz. A. Šilanskienė ), Wiktoria Kluk (4a, naucz. A. Vaitkūnienė), Damian Werkowski (5e, naucz. L. Noskienė), Gabriela Bazurina (6c, naucz. L. Mažeikienė), Ewa Lisowska (7f, naucz. J. Blażewicz), Karolina Matulewicz (8c, naucz. N. Januševičienė).

Uczniowie klas drugich (naucz. Č. Bražinskienė, E. Stankevičienė, E. Sadowska, G. Vilkanecienė, K. Jacevičienė, T. Mojsiewicz, J. Stankiewicz, J. Staszewska) odbyli zaoczną podróż po ojczyźnie. Podczas lekcji integrowanych pt. „Spacer po kolorowej mapie Litwy” drugoklasiści tworzyli swoją Litwę.

Uczniowie klas trzecich oraz czwartych (naucz. R. Denkowska, A. Šilanskienė, A. Vaitkūnienė, G. Vilkanecienė, A. Autuch, T. Czerniawska, H. Marcinkiewicz, R. Piotrowska, A. Stankiewicz,  L. Szulska, I. Wienckiewicz) wyruszyli na spektakl do Teatru Kameralnego w Wilnie. Bohaterzy utworu ,,Rozbójnik Hotzenplotz” (autor Otfried Preussler), czytanego na lekcjach, od pierwszych chwil zyskali sympatię młodych widzów. Na korytarzach progimnazjum pojawiła się wystawa prac rysunku oraz kaligrafii pt. ,,Czytam bajkę litewską”.

Piątoklasiści (naucz. E. Gerulaitienė, J. Steiblienė, N. Januševičienė) zanurzyli się w wirze zagadek. Naucz. N. Januševičienė zaprosiła swych uczniów na konkurs ,,Moja Ojczyzna – Litwa”. Uczniowie klas 6 c i 6 d (naucz. E. Stankevičienė) ciekawili się litewskim strojem ludowym. Projekt pt. ,,Kolory stroju ludowego” ujawnił twórczość uczniów: prezentacje, filmiki, własnoręcznie wykonane bransoletki w kolorach ludowych – to wszystko jest potwierdzeniem zdobytych wiadomości i nowego doświadczenia.

Dekadę uwieńczył koncert ,,Litwa jest jak wielki kwitnący sad…”, którego opis i zdjęcia można znaleźć pod adresem: http://www.jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt/?p=45724