DEKADA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ

Języka polskiego

Dekada języka i literatury polskiej pod hasłem „Jan Paweł II – człowiek modlitwy” odbyła się w dn. 23 stycznia – 3 lutego. Na program dekady złożyły się następujące imprezy:

– olimpiada języka polskiego
– dyktando w kl. 5- 6
 – część pisemna (test w kl. 7-8)
– część ustna (prace o twórczości i działalności Jana Pawła II)
– konkurs recytatorski poświęcony twórczości Jana Pawła II oraz wiersze o Janie Pawle;
– wystawa ilustracji do wypowiedzi Jana Pawła II.

W ramach dekady uczniowie spotkali się z poetą wileńskim Aleksandrem Sokołowskim oraz młodym pokoleniem twórców poezji należących do „Awangardy wileńskiej” (p. M. Maskojć, D. Kaplewski). P. A. Sokołowski oraz młodzi poeci opowiedzieli o swojej twórczości, o działalności „Awangardy wileńskiej”.

27 stycznia uczniowie klas 7- 8 udali się do Domu Polskiego na film o Januszu Korczaku. Film A. Wajdy opowiada o tragicznej śmierci pisarza oraz dzieci z sierocińca. Padli ofiarą holocaustu w czasie II wojny światowej.

Dwie równoległe klasy 5 ( 5A i 5B ) oraz klasy 7 ( 7A i 7D ) biorą udział w projekcie „Biblioteka w plecaku”. W czasie dekady odbyło się spotkanie klas 7A i 7D. Uczniowie podzielili się wrażeniami z lektur, przygotowali zadania, gry, mini scenki do przeczytanych utworów. W roli widzów wystąpili uczniowie klas 5, którzy z chęcią obejrzeli prezentacje klas 7 oraz wzięli udział w zabawie.

Dekadę uwieńczyło uroczyste zakończenie, wręczenie nagród laureatom oraz krótkie wystąpienie zespołu „Nastolatki” pod kierownictwem A. Judyckiej.