Dalyvavimas projekte

Naujienos Projektai

Lomžos katalikiškų mokyklų kvietimu mūsų progimnazijos 6 ir 7 klasių atstovai lankėsi  Gižycko mieste Aktyvaus poilsio centre. Jie dalyvavo projekte „Edukacija kartu. Polonijos šeima”, kurio tikslas bendradarbiavimo tarp mokinių ir mokytojų skatinimas, ryšių tarp mokymo įstaigų palaikymas. Informacija pateikiama įdomiu būdu tampa tikru nuotykiu, tad projekto vykdymo metu žinios buvo glaudžiai susietos su žaidimu. Mokiniai pasižymėjo aktyvumu, degė noru pasidalinti žiniomis apie savo miestą. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokiniai parodė trumpus vaidinimus apie Vilniaus praeitį ir dabartį, tuo tarpu Lomžos mokyklų atstovai pristatė savo miesto istoriją. Taip buvo paminėtas Lietuvos ir Lenkijos valstybių atkūrimo šimtmetis.

Pakeliui namo aplankėme Gižycko pakraštyje esančią Boyen tvirtovę. Į Vilnių grįžome pilni teigiamų emocijų, o už pagalbą, organizuojant susitikimą, esame dėkingi draugijos „Wspólnota Polska” Lomžos filialo pirmininkei Hannai Galonzkai.