Dalyvaujame projektuose

Naujienos Projektai

Mūsų progimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.      Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą. Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:
http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

5 klasių mokiniai informatikos būrelyje su Snap Circuits elektronikos rinkiniu kuria įvairius įrenginius,  tokius kaip AM radijas, įsilaužimo signalizacija, durų skambutis ir tai nėra viskas!

7-8 klasių mokiniai informacinių technologijų pamokose, naudodamiesi elektronikos komponentais (GTM priemonės), sujungė elektros grandinę ir su Micro:Bit kompiuteriuko pagalba programavo jos veikimą. Taip kūrybinės idėjos įgauna materialų pavidalą.