Ćwiczenia praktyczne obrony cywilnej w progimnazjum

Aktualia

W dniu 29 maja 2017 roku o godzinie 8: 10 zostały przeprowadzone ćwiczenia praktyczne ewakuacji uczniów oraz pracowników progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Tematem było –"Działania praktyczne w czasie pożaru". Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi oraz wyjściem awaryjnym i skierowali się na boisko szkolne. Ewakuacja przebiegała sprawnie i wszyscy wrócili do budynku.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie praktycznego zachowania uczniów i personelu, przeprowadzenie ewakuacji i szkolenia społeczności szkolnej, jak zachowywać się w przypadku pożaru lub innych zagrożeń.