Civilinės saugos funkcinės pratybos progimnazijoje

Naujienos

2017 m. gegužės 29 d. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje vyko civilinės saugos funkcinės pratybos tema "Praktinių veiksmų patikrinimas, kilus gaisrui".

8:10 val. buvo imituota ekstremali situacija ir pradėta vykdyti darbuotojų ir mokinių evakuacija. Mokyklos pastate esantys žmonės apie gaisrą buvo perspėti mokyklos skambučiu. Darbuotojai ir mokiniai iš mokyklos pagrindinio pastato sėkmingai evakavosi pagal evakuacijos planą pro atsarginius evakuacinius išėjimus ir susirinko numatytoje vietoje – progimnazijos stadione. Kai pratybų užduotys buvo baigtos, mokiniai ir progimnazijos darbuotojai grįžo į patalpas.

Pratybų tikslas – praktiškai atlikti mokinių ir personalo evakuaciją, tobulinti evakuacijos organizavimą bei mokyti mokyklos bendruomenę, kaip elgtis mokykloje kilus gaisrui ar kitoms ekstremalioms situacijoms.