Burza mózgów wśród klas szóstych

Aktualia Wychowanie nietradycyjne

W dniu 18 maja cztery drużyny szóstoklasistów spotkały się na pierwszym etapie burzy mózgów, poświęconym uczczeniu stulecia odzyskania niepodległości przez Litwę. Historia Litwy, geografia, biologia, literatura, muzyka… Po pytaniu pojawiało się pytanie, po odpowiedzi – odpowiedź. Błyskawicznie podnoszono ręce do góry, publiczność oklaskiwała, komisja – nauczycielki Ilona i Gabriela – uśmiechała się. Oczywiście, brzmiały nie tylko okrzyki radości, lecz także porażki. Zwyciężyła drużyna 6b klasy, o krok wyprzedzając drużynę 6d klasy. Za wiedzę wszystkich nagrodzono dyplomami i piernikami. Pierwszy etap się odbył. Czekamy na drugi!

Nauczycielki I. Jakštienė, A. Šilanskienė, G. Vaitiekėnienė