Bieg Solidarności

Aktualia

    Od drugiej połowy października i w pierwszej połowie listopada podczas lekcji wychowania fizycznego uczniowie klas 5, 6a, 7-ych i  8-ych brali udział w ogólnokrajowej, charytatywnej  Akcji Pomocy Dzieciom. Podczas Akcji  1-ego  Biegu Solidarności na Litwie zbierane były pieniądze na środki dydaktyczne dla dzieci uczęszczających do nowopowstałej szkoły we wsi Mikuta w Zambii (Afryka) oraz młodzieży uczęszczającej do dziennych ośrodków na terenie Litwy. Rozpoczęcie Akcji zostało poprzedzone tematycznym nawiązaniem i  uświadomieniem uczniom szlachetnego celu wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Uzbierana łącznie suma 184,46 LT., którą obliczał komitet organizacyjny każdej z klas,  państwową pocztą została przekazana organizatorom Akcji "1-ego Biegu Solidarności".