Biblioteka szkolna

Wychowanie nietradycyjne

25 – 27 stycznia uczniowie klas 1a, 1b i 1c zapoznali się z biblioteką szkolną, z ekspozycją poświęconą Janowi Pawłowi II, oficjalnie stali się czytelnikami. Panie bibliotekarki każdemu uczniowi wręczyli książeczkę i list-ulotkę o prawidłach korzystania z biblioteki. Tradycją już się stało, że pierwszoklasiści (pod opieką rodziców) tworzą swoje własne książeczki, wystawę których podziwiają wszyscy czytelnicy naszej biblioteki.