„Bądź widoczny – bądź bezpieczny“

Aktualia

     Dnia 13 listopada policjantka zajmująca się profilaktyką wśród  dzieci i młodzieży wspólnie z dyrekcją naszego progimnazjum i przedstawicielami samorządu uczniowskiego w ramach projektu ,,Bądź  widoczny – bądź bezpieczny”  przeprowadzili pogadankę z młodzieżą szkolną na temat bezpieczeństwa na drodze.  Podczas zajęcia uczniowie przypomnieli najważniejsze przepisy dotyczące poruszania się pieszych w porze nocnej oraz jak poruszać się na drodze, przechodzić bezpiecznie jezdnię.
    Policjantka wyposażyła wszystkich w elementy odblaskowe, opowiedziała o ich ważnej roli.