„Atmintis gyva, nes liudija“

Naujienos

Šiais metais minime Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos – 25-erių metų sukaktį.

Mūsų progimnazijoje šią  įsimintiną dieną pradėjome dalyvaudami visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje, kurios  simbolis – žvakė, simbolizuojanti gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Ties kiekvieno kabineto langu uždegėme po žvakutę, kad prisimintume ir pagerbtume žuvusius  bei nukentėjusius valstybės gynėjus.

Sausio 13-ąją  V-VIII klasių mokiniai bei mokytojai prisisegė popierinę gėlytę – neužmirštuolės žiedą, primenantį visiems tą dieną, kada vieninga ir laisvės trokštanti mūsų tauta apgynė Lietuvos nepriklausomybę ir pasipriešino okupantams.

Vyresnių klasių mokiniai su mokytojais buvo pakviesti į aktų salę į Laisvės gynėjų dienos – 25-erių metų jubiliejui skirtą minėjimą. Renginyje buvo  pristatytas dokumentinis filmas "Metalo deivė" apie menininkę, grafikę Reginą Žiupsnytę, nukentėjusią prie Televizijos bokšto ir nuo patirtų traumų, sulaukus vos 36-erių metų, mirusią. Minėjime  susitikome su filmo herojės tėvais Aldona ir Petru Žiupsniais, kurie prisiminė ir papasakojo apie šiuos  tragiškus įvykius.  Petras Žiupsnys vadovauja Lazdynų senjorų klubo ansambliui, todėl ypač buvo malonu paklausyti šio ansamblio atliekamų lietuvių liaudies dainų.

Sausio 13–ąją – Laisvės gynėjų dieną – svarbu yra puoselėti istorinę atmintį, pagerbti  visus Lietuvos žmones, drąsiai gynusius mūsų trapią laisvę, niekada neužmiršti tų, kurie paaukojo savo gyvybę, kad šiandien mes gyventume laisvoje Lietuvoje.

PADĖKA                                                                                    Neringa Januševičienė 

Lietuvių kalbos mokytoja