XXVforum

logo-rodzin-JP-II-1

wspolnota

klip-nszz-solidarnosc

logo-do-tekstu

macierz

elephaslogo

socialinis_fondas

Lietuva-sakito

images

„Jeśli nie boisz się latać”

2 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Z tej okazji wileńskie Ryto progimnazjum zaprosiło uczniów z różnych szkół na dziecięce spotkanie z literaturą "Jeśli nie boisz się latać". Nasi uczniowie A. Korenikowa, E. Pozniakowa, M. Minkiel, E. Wojszwiło, K. Stankiewicz, A. Stankiewicz, M. Bogdziewicz oraz nauczycielki G.Vaitiekėnienė, I. Jakštienė wzięli udział w tym spotkaniu. Uczestnicy imprezy zachwycali widzów pomysłowymi występami, wyrazistym czytaniem tekstu, przygotowanymi projektami oraz tańcami. Duże brawa otrzymali nasi uczniowie za opracowaną kompozycję literacką "Jeśli nie boisz się latać". Uczennice D. Kuncewicz i L. Markovičiūtė (nauczycielka N. Januševičienė) przedstawiły prezentację – film książki "Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne". Organizatorzy imprezy wręczyli uczestnikom prezenty i życzyli, aby miłość do książek nie zanikła, trzeba ją stale pobudzać i nie bać się latać na skrzydłach wyobraźni.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i pani Iwonie Belogorcewej (mama Marty) za pomoc.

Tydzień Matematyki i Informatyki

Matematyka – królowa nauk! Pod takim hasłem kieruje się szkoła, w której uczyć się matematyki jest ciekawie! A zależy to od nauczycieli matematyki i ich współpracy z innymi przedmiotowcami. W dniach 13-17 marca w naszym progimnazjum odbył się Tydzień Matematyki i Informatyki, podczas którego mieliśmy wiele nietradycyjnych, integrowanych lekcji. Organizatorka tygodnia Andżelika Macutkiewicz-Alejnikowa jest wdzięczna wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji. Przez cały tydzień wzrok uczniów, nauczycieli przyciągały wystawy prac na temat matematyki, między innymi wystawy: Mandala w sztuce i matematyce” (6-8 klas), Matematyka – królowa nauk” (5-6 klas), „Wyraz „INFORMATYKA” w krzyżówkach w Excelu” (8 klas), „Wybitni matematycy” (6 klas). Uczniowie klas 7-8 podczas nietradycyjnej lekcji z technologii wykonali ulotki „Bez przemocy”.

W dniach 13-16 marca szóstoklasiści byli zaproszeni na nietradycyjną lekcję "Matematyka w starożytnym Egipcie", integrowaną lekcję  wf i matematyki "Matematyka na wesoło" (6a, 6e kl.), wf i informatyki "Igrzyska w starożytnej Grecji i współczesne Igrzyska Olimpijskie" (5b, 5c kl.). Uczestnicy rozwiązywali różne zadania matematyczne, odpowiadali na pytania, zapoznali się z ideą i sensem igrzysk olimpijskich oraz zatańczyli grecki taniec "Sirtaki". Uczniowie 7c klasy podczas lekcji "Matematyka starożytnej Grecji" słuchając greckiej muzyki, rozwiązywali zadania z wieku Diofantosa, wysłuchali krótką historię o greckich matematykach.

14 marca odbył się konkurs matematyczny "Rachmistrz" (5-8 klas). Uczestnicy otrzymali zadania, które musieli rozwiązać nie tylko prawidłowo, lecz i szybko.

Zwycięzcy:

5 klasy

I miejsce – Pietkiewicz Daniel 5a

II miejsce – Sławiński Arnold 5b

III miejsce – Błaszkiewicz Dariusz 5b

6 klasy

I miejsce – Ulewicz Karolina 6d

II miejsce – Ragucka Ewelina 6b

III miejsce – Sinkiewicz Paulina 6d

7 klasy

I miejsce – Polakova Elżbieta 7b

II miejsce – Jewdokimenko Wanesa 7d

III miejsce – Mieczkowski Wiesław 7c

8 klasy

I miejsce – Stefanowicz Katarzyna 8b

II miejsce – Konczanin Tomek 8c

III miejsce – Piotrowska Eliza 8c

15 marca odbyła się integrowana lekcja "Matematyka po niemiecku". Uczestnikami tej lekcji byli uczniowie klas 6 wraz z nauczycielka jęz. niemieckiego Grażyną Pietkiewicz z progimnazjum Emilii Plater i nasi szóstoklasiści pod kierownictwem nauczycielki matematyki Andżeliki Macutkiewicz-Alejnikowej. Wspólnie rozwiązywali krzyżówki, różnorodne zadania, licząc po niemiecku, zapoznali się z niemieckimi matematykami Gaussem, Leibnizem, Einsteinem. Po lekcji goście odwiedzili muzeum Jana Pawła II w naszym progimnazjum.

Odbył się konkursu „Sudoku” wśród 8 klas.

Zwycięzcy:

I miejsce –  Piotrowska Eliza 8c

II miejsce – Suckel Kristian 8b

III miejsce – Raicevičiūtė Karolina 8c

Także w tym dniu uczniowie klas piątych wzięli udział w integrowanej lekcji matematyki i jęz. polskiego "Liczebnik i matematyka", celem której było pokazanie, co ma wspólnego  język  z matematyką. Podczas lekcji piątoklasiści pracując w grupach  rozwiązywali ćwiczenia logicznego myślenia.

16 marca tradycyjnie odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur 2017", w którym brało udział 187 uczniów (1-8 klas),  18 marca kilkoro uczniów z klas 3 i 6 uczestniczyli w konkursie „Pangea 2017“ w II etapie. Gratulujemy uczniowi 6e klasy Dominikowi Zamuszkiewicz, który zajął 9 miejsce wśród 151. W wiosennej sesji “Olympis 2017” uczennica 6e klasy Adriana Szirokite zdobyła 100 punktów.

Zwycięzcy II etapu olimpiady z matematyki:

5 klasy

I miejsce _ Skubilow Aleksander 5a

II miejsce – Pietkiewicz Daniel 5a

III miejsce – Ulecki Rafal 5c                     

6 klasy

I miejsce – Zamuszkiewicz Dominik 6e

II miejsce –Kozłowski Adam 6e

III miejsce – Kobelis Waldemar 6b

7 klasy

I miejsce – Kurdeko Marcin 7a

II miejsce – Skubilovaitė Agnė 7c

III miejsce – Andrijewska Katrina 7a

17 marca uczniowie klasy 6b mieli integrowaną lekcję matematyki i jęz. angielskiego, poświęconą płaskim figurom geometrycznym – wielokątom i owałom. Oglądając film, szóstoklasiści szybko nauczyli się nazw matematycznych po angielsku. Drugą połowę lekcji  poświęcono na naukę obliczania powierzchni figur geometrycznych. Uczniowie bardzo się cieszyli, że za pomocą internetu udało się to zrobić  szybko i bez syzyfowej pracy.

17 marca szóstoklasiści odbyli integrowaną lekcję jęz. litewskiego i matematyki „Liczby ułamkowe i formy liczebnika”. Uczniowie powtarzali ułamki, uczyli się ich poprawnej wymowy w języku litewskim, rozwiązywali ćwiczenia ułamkowe, kształcąc umiejętności logicznego myślenia i zastosowanie w życiu codziennym.

Wiele różnorodnych imprez, konkursów, nietradycyjnych lekcji potwierdza motto „Matematyka – królowa nauk”. Serdecznie dziękujemy za współpracę i pomoc w organizowaniu Tygodnia Matematyki i Informatyki: G. Basłyk, W. Borsak, T. Chwatowej, K. Kitkowskiej, A. Kowalewskiej, I. Krušinskaitei, L. Kurdeko, E. Lepiłowej, L. Mažeikienei, L. Mikšėnienei, Z. Rynkiewiczowi,  R. Śnieżko, A.Żabiełowicz, B. Ustjanowskiej i wszystkim innym, którzy przyczynili się do organizacji  tygodnia.

Tydzień bez przemocy

"Przemoc boi się Twego sprzeciwu" to hasło przewodnie minionego "Tygodnia bez przemocy". Już od kilku lat w naszej szkole walczymy ze złym zachowaniem, brakiem kultury i tolerancji. W szkole w dniach od 20.03. do 26.03.2017 r. zorganizowany został, jak co roku „Tydzień bez przemocy”. W ramach akcji prowadzone były różne działania ukierunkowane na zapobieganie przemocy, promowania życzliwości, tolerancji i szacunku.

Dużą popularnością cieszył się konkurs na hasła przeciw agresji i przemocy. Wśród pierwszych klas dwa równorzędne pierwsze miejsca otrzymały klasy: 1D oraz 1B. Wśród drugich klas pierwsze miejsce otrzymała klasa 2C. Wśród trzecich klas dwa pierwsze miejsce otrzymały klasy 3A i 3D. Wśród czwartych klas pierwsze miejsce otrzymała klasa 4A. Największą ilość głosów wśród 1-4 klas nabrała klasa 3A.

Na korytarzach szkolnych umieszczone zostały plakaty pod hasłem "Przemoc boi się Twego sprzeciwu". Wśród 5-8 klas wyróżnione zostały plakaty 6A i 7E klasy.

W tym tygodniu m.in. odbywały się pogadanki dotyczące przemocy rówieśniczej przeprowadzane przez uczniów z Samorządu Uczniowskiego oraz wychowawców klas. Tematyka eliminowania agresywnego zachowania dominowała też na lekcjach wychowawczych we wszystkich klasach.

Tydzień bez przemocy to doskonała okazja do utrwalenia sobie poznanych w ciągu roku problemów dotyczących agresji, bezpieczeństwa, radzenia sobie z trudnościami.

Pedagog szkolny Aleksandra Kowalewska

DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA

"Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy, ale także uczeniem się innego sposobu myślenia o rzeczach."

-Flora Lewis

W marcu zrobiło się w naszej szkole zielono. A to za sprawą uczniów klas 4b, 4c, 4d, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 6d oraz 8a i 8c oraz ich nauczycielek języka angielskiego Małgorzaty Wasilewskiej i Nadieżdy Rusieckiej. Nauka języka angielskiego m.in. zakłada poznanie tradycji brytyjskich. Tym razem obchodzono Dzień Św. Patryka, patrona Irlandii. Ściany szkoły przyozdobiono najważniejszym symbolem Irlandii – koniczynkami. Uczniowie klas 5 i 6 tworząc koniczynki, zastanawiali się nad tym, co czyni ich szczęśliwymi. Nie mogło też zabraknąć tradycyjnej postaci irlandzkiej – leprechauna – małego, złośliwego skrzata. Co prawda, skrzaty, których stworzyli czwartoklasiści, wcale nie wyglądały na złośliwych, a wręcz odwrotnie na miłych ludzików. Ósmoklasistom przypadło ambitniejsze zadanie: musieli oni napisać wypracowanie na temat "Gdybym znalazł garnek złota". Jak wiadomo, zieleń to kolor nadziei i wolności, dlatego Dzień Świętego Patryka był świetną okazją, by przywitać wiosnę i zbliżające się Święta Wielkanocne.

NIETRADYCYJNA LEKCJA ANGIELSKIEGO

"Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa."

Mary Lou Cook

W marcu uczniowie klasy 8a wraz z nauczycielką języka angielskiego Nadieżdą Rusiecką zaprosili wszystkich uczniów klas 8 na nietradycyjną lekcję języka angielskiego poświęconą Szkocji i jej tradycjom. Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej części organizatorzy przybliżyli widzom Szkocję, jej historię i tradycje. Uczniowie nie tylko przedstawili przygotowane prezentacje o wyjątkowych krajobrazach, słynnych postaciach oraz niezwykłych tradycjach Szkocji, ale również przybliżyli widzom poezję najwybitniejszego narodowego poety szkockiego Roberta Burnsa. W drugiej części imprezy zostali zaangażowani wszyscy ósmoklasiści. Prowadzący utworzyli 11 drużyn, które zmagały się w kilku konkurencjach. Ponieważ drużyny utworzono losowo, łączyły one uczniów z różnych klas. Każdy mógł popisać się zdobytą wiedzą oraz wykazać się zdolnościami. Zawodnicy musieli m.in. rozwiązać krzyżówkę i odpowiedzieć na pytania o Szkocji, a także zilustrować wylosowany wiersz. Wszyscy nie tylko mieli okazję używać języka angielskiego w praktyce, ale również świetnie się bawili. Na zakończenie wyłoniono drużyny zwycięzców oraz wspólnie zaśpiewano popularną szkocką pieśń Auld Lang Syne.

Czas dobrych uczynków

Wielki Post – to okres nie tylko poszczenia i pokuty, ale również czas na dobre uczynki. W tym okresie ludzie są nawoływani zatrzymać się, zastanowić się, oczyścić swoje serca i podzielić się nimi z innymi.

Podczas spotkania z wolontariuszką schronisk zwierząt panią Agnieszką Olszewską uczniowie klasy 7a wraz z rodzicami postanowili wesprzeć "Schronisko Tautmili" . Przez cały miesiąc siódmoklasiści przynosili z domu stare ręczniki, ubrania, zabawki, ryż, makaron oraz konserwy. Wszystkie ofiarowane rzeczy uczniowie zawieźli do schroniska, obejrzeli wnętrze, "zapoznali się" z mieszkańcami. Można też było z pieskami udać się na krótki spacer.

W drodze powrotnej dzieci dzieliły się swymi pozytywnymi przeżyciami, podziwiając odwagę i chęć wolontariuszy nieodpłatnie pomagać zwierzątkom w schronisku.

Wycieczka do ” LANKINIO ARENY”

Dzień 21 marca 5b klasa z wychowawczynią Karoliną Kitkowską spędziła w "Lankinio" arenie. Uczniowie uczestniczyli w zajęciu łucznictwa. Łucznictwo – umiejętność i praktyka posługiwania się łukiem. Piątacy uważnie wysłuchali instruktarzu, chętnie dotykali prawdziwych łuków. Mieli możliwość wypróbować swoje siły w łucznictwie, a także zapoznać się z jedną z dyscyplin sportowych i rekreacyjnych. Wszystkim to były pierwsze strzały.  Uczniowie 5b z radością wykazali zdolności sportowe i chętnie brali udział w zajęciu. Po aktywnej zabawie czekała pyszna pizza. Celem wycieczki było zachęcić uczniów do sportu, do spędzenia wolnego czasu aktywnie. Dziękuję wszystkim za udział i prawdziwie sportową atmosferę.

Wychowawczyni Karolina Kitkowska

„Wiosenny” turniej piłki nożnej

W dniu 28 marca w gimnazjum im. Jana Pawła II odbył się "Wiosenny turniej piłki nożnej". Koleżeński mecz rozegrali ze sobą drużyny z progimnazjum i gimnazjum imienia Jana Pawła II. W turnieju uczestniczyli uczniowie 5-8 klas z progimnazjum. Każda drużyna została nagrodzona dyplomami i słodyczami.

Dziękujemy za współprace, profesjonalny przykład rozgrywki piłki nożnej – starszych uczniów z gimnazjum.

KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ "MOJE WILNO"

TEMAT: WILNO – MIASTO WIELOWYZNANIOWE

Konkurs-wystawa zakładek do książek „Czytam i tworzę”

Jak powiedział słynny filozof, pisarz Vydūnas "Człowiek jest piękny, gdy tworzy". Promowanie i rozwijanie zdolności plastycznych, oryginalności, rozwijanie niezależnego i twórczego podejścia do literatury, stosując różne techniki i materiały, to było celem konkursu-wystawy "Czytam i tworzę" szkół mniejszości narodowych miasta Wilna, który odbył się w progimnazjum im. Jana Pawła II. Można było także obejrzeć wystawę prac uczniowskich, na której wyeksponowano ponad 80 prac.

W konkursie udział wzięło 10 szkół:

1. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

2.Wileńska szkoła "Ateities"

3.Gimnazjum im. Wasilija Kacziałowa

4. Progimnazjum im. Sofii Kowalewskiej

5. Wileńska szkoła im. Aleksandra Puszkina

6. Wileńska szkoła "Saulėtekio"

7. Wileńska szkoła "Senamiesčio"

8. Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

9. Szkoła im. Szymona Konarskiego i Szkoła średnia w Lazdynai

10. Gimnazjum Szolema Alejchema

W dniu 24 marca odbyła się impreza zakończeniowa konkursu, podczas której komisja wyłoniła najlepsze prace wśród uczniów klas 6, 7, 8. Organizatorzy konkursu nauczycielki jęz. litewskiego Neringa Januševičienė, Jelena Steiblienė, Erika Gerulaitienė i nauczycielka technologii – Irena Mikonis, Iwona Pomarnacka wręczyły zwycięzcom podziękowania oraz prezenty na pamiątkę, a uwieńczeniem imprezy był koncert zaprezentowany przez uczniów naszego progimnazjum.

Serdecznie dziękujemy organizatorom, nauczycielom, wszystkim uczestnikom, a także gościom, którzy przybyli do nas z innych szkół. Główne cele zostały osiągnięte, uczniowie ujawnili swoją kreatywność, zainteresowanie literaturą litewską, zdolności artystyczne jak również udział w konkursach i chęć współpracy z innymi szkołami.

Nauczycielka jęz. litewskiego Neringa Januševičienė

Wyniki konkursu-wystawy "Czytam i tworzę" zobacz tutaj…