Z wizytą w radiu „Znad Wilii”

1 marca uczniowie klasy 5b odwiedzili redakcję radia "Znad Wilii". Tam zapoznali się z zasadami pracy dziennikarzy radiowych. Obejrzeli studia nagrań. Mieli możliwość zdobycia autografów pracowników oraz mogli  pozować do zdjęć. Oczywiście nie odbyło się bez atrakcji – weszli i zeszli po schodach na 18 piętro Domu Prasy, gdzie mieści się rozgłośnia.

Tydzień Języka Litewskiego 2016

Tradycyjnie w  przeddzień  Święta Niepodległości Litwy w naszym progimnazjum odbywa się Tydzień Języka Litewskiego. W  ramach Tygodnia uczniowie klas początkowych oraz 5- 8. brali udział w wielu imprezach i konkursach: w olimpiadzie języka państwowego, zmagali się w pisaniu dyktanda, uczestniczyli w konkursie z  kaligrafii "Rašom", poświęconym W. Kudirce, a także w międzynarodowym konkursie plastycznymi i kaligrafii "Czytam litewską baśń". Nauczyciele języka litewskiego prowadzili wspólne zajęcia z nauczycielami in. przedmiotów, jak np.języka polskiego, rosyjskiego,matematyki, historii, technologii i plastyki. W tych dniach uczniowie udali się na zajęcia edukacyjne do Muzeum Języka Litewskiego, do kina i Muzeum Sztuki Stosowanej. Od 4 do 11 lutego odbywały się lekcje tematyczne, trwały krótkofalowe projekty oraz zaprezentowano  wystawę prac uczniowskich. Tydzień Języka Litewskiego uwieńczyła impreza "Droga do wolności".

 Migawki z Tygodnia Języka Litewskiego

Uczniowie 3a klasy wraz z wychowawczynią, Lilia Szulską oraz nauczycielkami języka litewskiego J. Błażewicz i R. Denkowską podczas lekcji integrowanej o zapustach częstują się blinami.

Piątoklasiści (5d i 5e) z nauczycielkami G. Vaitiekėniene ir E. Gerulaitiene  podczas wycieczki edukacyjnej w Muzeum Sztuki Stosowanej.

Uczniowie klas 5-6. pod kierunkiem nauczycielek E. Steiblienės ir E. Gerulaitienės czytali baśnie, deklamowali wiersze uczniom klasy specjalnej. 

Uczniowie klas 5-6. pod kierownictwem I. Jakštienės ir G. Vaitiekėnienės poznawali historię swojej rodziny, sporządzali drzewo geneologiczne. Swoje prace zawiesili na dębie w korytarzu szkolnym.

W klasach 6a i 6c odbyła się integrowana lekcja języka litewskiego oraz technologii (nauczyciele  E. Stankiawiczienie, I Mikonis, F. Zaciszko) pod tytułem  „Słomiane sady“. Z ludową sztuką wyplatania ze słomy szóstoklasistów zapoznała mistrzyni ludowa, M. Czekolis.

Uczniowie klas 7-8 kierowani przez nauczycielki I. Jakštienės ir G. Vaitiekėnienės  poznawali stroje ludowe. Podczas lekcji plastyki wycinali papierowe lalki, które ubierali w ludowe kostiumy krajów bałtyckich. Wystawa prac uczniowskich upiększała korytarze szkolne.

 

„Dyktando 2016″

19 lutego w Szkole im. Szymona Konarskiego odbyła się 9 edycja konkursu "Dyktando 2016".

 O tytuł "Mistrza Ortografii" walczyły 43 osoby.

„Mistrzem Ortografii“ (I miejsce) wśród klas 5. miasta Wilna został nasz uczeń  Dominik Zamuszkiewicz  z 5E – /nauczycielka  Sabina Naruniec/ .

Cieszymy się również, że II miejsce wśród klas 9. zdobyła  nasza absolwentka, a obecnie uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II, Patrycja Pietkiewicziutie.

Fot. Joanna Bożerodska

„Jak zapusty, to zapusty! Dzisiaj pełny, jutro pusty! Chwytaj pączki na widelec, bo to jutro już Popielec”

W tym roku, po raz pierwszy w klasie dzieci specjalnej troski, zostały zorganizowane Zapusty. Kiedyś obchodzono zapusty głośno i hucznie. Tak też było w poniedziałkowe popołudnie 8 lutego w naszej klasie. Rozbrzmiewała ona wspaniałymi tekstami, przyśpiewkami i tańcami. Na uwagę zasługuje fakt, że w przedstawieniu brali udział rodzice, zarówno w charakterze aktorów, jak i projektantów strojów scenicznych. Z dumą możemy stwierdzić, że nasza społeczność ma wiele ukrytych talentów, czego dowodem jest ta wspaniała inscenizacja. Po raz kolejny potwierdza się teoria, że działając wspólnie można wiele osiągnąć.

Z całego serca gratulujemy oraz dziękujemy rodzicom, którzy brali udział w przedstawieniu lub w jakikolwiek inny sposób przyczynili się do jego powstania i zorganizowania tak wspaniałego święta.

Tam, gdzie naprawiają samoloty

 

18 grudnia uczniowie klasy 6b udali się na lotnisko, żeby przyjrzeć się pracy ludzi, którzy na co dzień są niewidoczni, ale ich praca jest niezwykle ważna. Będzie tu mowa o pracy personelu technicznego, tzn. o inżynierach, mechanikach, technikach i in. Taką wycieczkę zorganizował nam ojciec Emilii, p. Mirosław Skrobot. Pracuje na lotnisku jako inżynier techniczny, to dzięki jego staraniom i  chęci  zapoznać nas ze swoją pracą, wycieczka ta się odbyła.

Niezwykłe wrażenie wywarło na nas samo pomieszczenie, w którym przebywają ogromne” żelazne ptaki” na okres swojej renowacji. To tu się odnawia salon na piękniejszy i nowocześniejszy. To tutaj są sprawdzane i naprawiane różne mechanizmy, m.in. potężny silnik, odnawiane skrzydła tej przeogromnej machiny. P. Mirosław opowiedział nam wiele ciekawych rzeczy o samej konstrukcji samolotu, o tym, w jakich warunkach atmosferycznych odbywają się loty. Mogliśmy zupełnie z bliska podziwiać moment startowania oraz lądowania samolotu. Podstawą sukcesu tego romantycznego jak też wielce odpowiedzialnego zawodu lotnika są kilkuletnie wyższe studia oraz gruntowna wiedza z matematyki, fizyki i in. przedmiotów. Niejeden chłopak z naszej klasy, który marzy o zawodzie lotnika czy też inżyniera technicznego powinien już dzisiaj solidnie zabrać się do nauki.

Serdecznie dziękujemy p. Mirosławowi za czas poświęcony dla nas oraz życzymy mu sukcesów w pracy.

Integrowana lekcja języka litewskiego i polskiego

19 lutego w kl. 6b odbyła się integrowana lekcja języka litewskiego i polskiego. Lekcję prowadziły nauczycielki języka litewskiego Ilona Jakštienė i Liana Mikšienienė oraz pani od polskiego, Lilia Tomaszewicz. Tematem lekcji była polska legenda ludowa o górniku Franku i dobrym krasnoludku („Rūdakasys Franekas ir geras nykštukas“).

Tekst legendy uczniowie przeczytali w języku litewskim. Mieli odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące analizy tekstu: określić główną myśl, bohaterów, czas i miejsce zdarzeń. Tym razem szóstoklasiści mieli możliwość wypowiadać się w obu językach na przemian. Dokonali porównania słownictwa w legendzie,  zwrócili  uwagę na użyte środki stylistyczne, ich rolę w tekście.

Legenda opowiada o górniku Franku, któremu udało się dotrzeć  do głębi ziemi, odkryć prawdziwe złoża cynku. Stało się to możliwe dzięki pomocy dobrego krasnoludka, ukrytego pod postacią małej myszki. Franek był prawdziwie dzielnym górnikiem oraz życzliwym człowiekiem, który dzielił się z innymi tym, co posiadał sam, np. kromką chleba w przypadku z myszką. Dzięki temu udało mu się pokonać wszelkie przeszkody i doczekać pomocy od swych towarzyszy.

Legenda opowiada, w jaki sposób w Bytomiu ( miasto na płd. Polski) znalazły się kopalnie cynku oraz zawiera naukę, którą można byłoby wyrazić słowami Matki Teresy z Kalkuty: „Życzliwość rodzi życzliwość, a największa radość dawać innym“.

Lekcja  była pozytywnie oceniona przez uczniów za pomocą zielonego koloru na kartkach oceniających ( semaforach).

Pierwsze kroki na łyżwach

18 lutego uczniowie naszego progimnazjum udali się do hali sportowej ”Ledo  arena” na zajęcia z łyżwiarstwa. Uczniowie: Karolina Iwaszko 6d, Greta Kondratowicz 6d, Welwet Maria Wilczyńska 6d, Emilia Zubriakowa 6d,  Wanesa Jewdokimienko 6d , Milena Iljicziowa 6c, Monika Kołoszewska 6c, Agnieszka  Wojtkiewicz 6c, Joasia Marcinkiewicz 6c, Ewald Żurałowicz 6b wypróbowali swoje siły i możliwości na lodzie. Dziekuję uczniom za udział i prawdziwie sportową atmosferę.

Nauczycielka wychowania fizycznego, Karolina Kitkowska

„W zdrowym ciele – zdrowy duch”

W klasach piątych za sprawą nauczycieli od przyrody K. Kordeckiej, I. Szuszkiewicz i A.Truchanowicz oraz nauczycielki  wf  K. Kitkowskiej koniec stycznia i początek lutego upłynął pod hasłem „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Uczniowie zapoznali się z zasadami zdrowego odżywiania. Musieli narysować plakaty ilustrujące te zasady. Iwona Kawaliauskienie – mama uczennicy 5b klasy, pracująca w gabinecie stomatologicznym, opowiedziała o zasadach dbania o zęby,pokazała, jak właściwie nałeży myć zęby. Dodatkowo uczniowie otrzymali prezenty. Za to wszystko w imieniu wszystkich bardzo serdecznie dziękujemy pani Iwonie.

Podsumowaniem imprez „ W zdrowym ciele – zdrowy duch” były zawody sportowe i konkursy z wiadomości o prowadzeniu zdrowego trybu życia. Zawody sportowe, przyszykowane przez K. Kitkowską dostarczyły wiele emocji, konkursy z wiedzy były mniej emocjonalne. Klasa 5b, ponimo słabszej postawy w sporcie, okazała się najlepsza za sprawą wiedzy. Drugie miejsce zajęła klasa 5d, trzecia zaś była klasa 5a.

Uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości Litwy

11 lutego 2016r. uczniowie, nauczyciele oraz goście naszego progimnazjum  zgromadzili się w auli na uroczystą akademię „Droga do wolności“ z okazji  Dnia Niepodległości Litwy.

Uczniowie zaprezentowali najciekawsze prace poświęcone pamięci uczestników  Szlaku Bałtyckiego. Chór dziewczynek 7b klasy zaśpiewał piosenkę Bjelle i Peru „Brolužis“. Pamięci uczestników Szlaku Bałtyckiego poświęcono kolejną piosenkę „Bunda jau Baltija…“, w czasie której widzowie w auli powiewali chorągiewkami w kolorach trzech sąsiednich krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii.

Następnie głos zabrały członkinie komisji oceniającej rysunki uczestników konkursu plastycznego“ Szlak Bałtycki“. Szanowne jury ogłosiło  zwycięzców konkursu oraz wręczyło nagrody pamiątkowe. Uczennica 7b klasy M. Minkiel wykonała litewską pieśń ludową „Skriski, skriski Lietuvėlėn“ (słowa K. Sajos, muzyka G. Kuprevičiaus). Uczniowie zatańczyli taniec do piosenki  „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“ (słowa i muzyka Kęstučio Vasiliausko) w wykonaniu szkolnego chórku „Nastolatki“. Po tym wystąpieniu obdarowano zwycięzców olimpiady języka litewskiego. Święto zakończono słowami piosenki R. Paulausko „Pabudome ir kelkimės“ (słowa K.Genio, muzyka R.Paulausko).           

  I. Jakštienė ir G.Vaitiekėnienė

Turniej piłki nożnej poświęcony Dniowi Niepodległości Litwy

4 lutego br. w  w sali sportowej progimnazjum  odbył się  turniej piłki nożnej poświecony Dniowi  Niepodległości  Litwy. Koleżeński mecz rozegrali ze sobą drużyny z progimnazjum i gimnazjum  imienia Jana Pawła II.  Zawody zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego, K. Kitkowska , W. Filipowicz, M. Pawiłowski.  Oto wyniki  turnieju:

I miejsce – D. Żukowski, A. Truchanowicz, R. Gulbinowicz

II miejsce –  T. Daksziawiczius, M. Szymilewicz, W. Gilun

III miejsce – D. Staszkiewicz, S. Szymilewicz, E. Paszkiewiczius

          Gratulujemy  uczestnikom  i zwycięzcom  turnieju!