XXVforum

logo-rodzin-JP-II-1

wspolnota

klip-nszz-solidarnosc

logo-do-tekstu

DNT

macierz

elephaslogo

socialinis_fondas

Lietuva-sakito

images

UWAGA!!!

Ką svarbu žinoti registruojantis į sostinės mokyklas…

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2018-02-28 d. priėmė du,  visiems svarbius sprendimus:

 Nr. 1-1366 „DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ (patvirtintą priėmimo tvarką ). 

Nr. 1-1385 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ TVIRTINIMO“ (mokyklų aptarnavimo teritorijas galima pasižiūrėti interaktyviame mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapyje, pasirinkus mokomąją kalbą, klasę ir įvedus tikslų deklaruotos gyvenamosios vietos adresą: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools#).

SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (naujas)

 

Język angielski na wesoło

22 marca w szkole początkowej "Žiburys" wśród uczniów klas 3-4 odbył się konkurs z języka angielskiego „English is fun”. W konkursie uczestniczyły drużyny z różnych szkół miasta Wilna, a nasze progimnazjum godnie reprezentowała drużyna English fans, w której skład weszli Patrycja Jonaitytė 4a, Lukasz Gabriel Grudziński 4b, Mateusz Ustjanowski 3b, Damian Werkowski 3e.

Wszyscy uczestnicy musieli przedstawić się oraz odpowiedzieć na różne pytania z gramatyki języka angielskiego, a także popisać się wiedzą o Wielkiej Brytanii.

Cieszymy się sukcesem drużyny English fans, która zajęła III miejsce i życzymy naszym uczniom sukcesów w innych konkursach!

Tydzień Matematyki i Informatyki

Tradycyjnie w marcu odbył się Tydzień Matematyki i Informatyki, podczas którego mieliśmy wiele imprez. Nauczyciele L. Kurdeko, A. Alejnikowa-Macutkiewicz, Z. Rynkiewicz, A. Bogdanowicz,  G. Basłyk i W. Borsak organizowali różne konkursy, wiktoryny, święto liczby Pi, Sudoku, nietradycyjne oraz zintegrowane lekcje, wystawy prac uczniowskich. Nauczyciele próbowali na wiele sposobów zademonstrować uczniom, że matematyka nie jest suchą, trudną nauką, że można się uczyć genialnie i na wesoło, a ten przedmiot może być zintegrowany z innymi przedmiotami.

Tydzień nauk przyrodniczych i socjalnych

W dniach 26-30 marca odbył się w naszej szkole kolejny Tydzień nauk przyrodniczych i socjalnych. Nauczycielki historii B.Antonienko, B.Jurewicz, geografii A.Juodis, K.Kordecka i A.Truchanowicz, biologii A.Griszkewiczienie, chemii A.Augustynowicz i fizyki I.Szuszkiewicz przyszykowały różne konkursy, wystawy, wycieczki.

Odbyły się lekcje integrowane. Panie z języka litewskiego A.Šilanskienė, I.Jakštienė, G.Vaitiekėnienė i nasza pani z geografii K.Kordecka przeprowadziły lekcję "Knygnešio kelias".

Klasy 5-6 wzięły udział w konkursie historycznym z zakresu wiedzy o Litwie, zorganizowanym przez B.Jurewicz, B.Antonienko.

Uczniowie sprawdzili swoje umiejętności w konkursie biologicznym "W zdrowym ciele – zdrowy duch", także odbyła się sztafeta, którą pomogły organizować S.Pekarskienė, K.Kitkowska, K.Kordecka, A.Juodis.

W ramach sprawdzania swych wiadomości z geografii drużyny uczniów klas 6 wzięły udział w konkursie "Eksperta mapy", zaś klasy 8 wzięły udział w konkursie – "Państwa Unii Europejskiej". Konkursy zorganizowały A.Truchanowicz, A.Juodis, K.Kordecka.

Uczniowie klas starszych podzielili się swymi wiadomościami z młodszymi kolegami. Klasy 8 przeprowadziły dla klas 5-ych lekcje o zdrowym trybie życia, zaś klasom 7-ym zademonstrowały ciekawe doświadczenia z zakresu fizyki i chemii. Te imprezy zorganizowały A.Griszkiawiczienie, I.Szuszkiewicz, A.Augustynowicz.

Uczniowie klas 7-8 zadziwili nauczycieli naszej szkoły miłą niespodzianką – zaprosili do degustacji zdrowych dań. W tym pomogli nie tylko nauczyciele nauk przyrodniczo – socjalnych, a także nauczyciele technologii: I.Mikonis, F.Zaciszko, W.Borsak, I. Pomarnacka.

Szczególnie cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły biorą udział w olimpiadach i konkursach miastowych. W corocznym konkursie biologiczno-chemicznym "Biochomik" wzięli udział uczniowie klas 8. D.Miluszkiewicz z 8a otrzymał podziękowanie za udział, zaś A. Skubiłowaitie i W. Mieczkowski z 8c zajęli II miejsce.

Wytwórnia bajek

W tym roku szkolnym uczniowie klas 3-4 uczęszczając do kółka "Wytwórnia bajek" mieli możliwość doskonalenia języka litewskiego zakładając na palce pacynki i odgrywając różne sceny ze znanych bajek. Podczas zajęć powołane do życia niezwykle piękne lalki za pomocą małych aktorów odtwarzały na scenie bajki: "Czerwonym kapturek", "Lew i myszka", "Wilk i wiewiórki", "Przyjaciele" oraz inne. Pracując sumiennie oraz improwizując uczniowie uczyli się prawidłowej wymowy, dykcji, poszerzali wiedzę o podstawowych elementach sztuki i techniki teatralnej.

Dnia 12 kwietnia dzieci wraz z przygotowanym programem odwiedziły klasy 2a, 3c i 4a. Uczniowie przedstawili pięć bajek. Zabawa w teatr przeniosła aktorów i audytorium w baśniowy świat. Kolorowe lalki oraz z wielkim zaangażowaniem odgrywane bajki wywołały u widzów podziw oraz uśmiechy na twarzach.

Migawki przedstawienia są na zdjęciach.

E. Stankevičienė

Zawody kwadratu

Bardzo się cieszymy z osiągnięć i sukcesów naszych uczniów w sporcie! 10 kwietnia w S. Daukanto progimnazjum w zawodach SVEIKO MIESTO KVADRATO TAURĖ drużyna dziewcząt (ur. 2005) zajęła II miejsce. A tymczasem drużyna chłopców wywalczyła III miejsce. Gratulujemy!

Smak wody mineralnej

W dniu przesilenia wiosennego (21 marca), przed Światowym Dniem Wody klasy 7b i 7e, wyjechały do Birsztonasu na zajęcie edukacyjne „Wody mineralne”. Uczniowie zapoznali się z historią miasta, które działało jako uzdrowisko królewskie już za czasów Władysława Jagiełły, dowiedzieli się, do czego są wykorzystywane wody mineralne oraz mieli okazję zapoznać się ze smakiem różnych rodzajów wód. Spacerując po mieście, siódmoklasiści obejrzeli zamarznięte meandry Niemna, a także najstarsze uzdrowisko Birsztonasu „Tulpė”. Czas wolny spędzili robiąc selfie oraz ćwicząc w parku zdrojowym. Wypoczęci, pełni nowych wrażeń i informacji wszyscy szczęśliwie wrócili do Wilna.

Tydzień Klas Początkowych

W dniach 19 – 23 marca w naszym progimnazjum odbył się tradycyjny Tydzień Klas Początkowych. Uczniowie klas 1-4 wraz ze swoimi paniami organizowali różnorodne zajęcia. Brali udział w wystawach, zawodach, konkursach, projektach. 22 marca odbyła się Miejska Olimpiada Języka Polskiego uczniów klas 3-4. 27 marca odbył się XI Miejski Konkurs Ortograficzny „W świecie ortografii” dla uczniów klas 4. Klasy 3a, 4a, 4c z wychowawczyniami oraz paniami od tańców i muzyki, a także uczniowie z kółka aerobiki przygotowali piękny występ dla uczestników oraz zwycięzców olimpiady oraz dyktanda.

Klasy 1-4 zorganizowały wystawę plastyczną pod tytułem „Wiosenne nastroje“. Oglądając prace uczniów naszego progimnazjum zachwycaliśmy się wyobraźnią oraz oryginalnością prac.

Klasy pierwsze wykonały prace na wystawę plastyczną pt. „Wesołe literki” oraz wzięły udział w konkursie kaligraficznym „Pan Alfabet“. Pierwszacy bardzo się starali napisać podany tekst starannie i bezbłędnie.

Dzieci z grupy „Promyczek'' brały udział w Międzynarodowym konkursie prac plastycznych „Wielkanocna widokówka".

Uczniowie klas 3 wykazali swoją wiedzę w konkursie „Twórczość Wandy Chotomskiej” przygotowanym przez pań klas 3. Celem konkursu było pogłębianie i inspirowanie zainteresowań literackich, czytelniczych, rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości młodych miłośników poezji. Uczniowie deklamowali wiersze, wykonywali zadania oraz świetnie się bawili.

W ramach Tygodnia wszystkie klasy 1-4 wzięły udział w projekcie „Cała Litwa czyta dzieciom”. Cele projektu:

– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;

– motywowanie do czytania;

– promowanie ciekawych książek;

– dostarczenie dzieciom dobrej intelektualnej zabawy.

Dziękujemy serdecznie wszystkim nauczycielom, rodzicom, paniom z biblioteki oraz gościom za udział w realizowaniu projektu.

Podczas Tygodnia między klasami 2c i 2a, 2b i 2d, 2e odbyły się zawody sportowe pod hasłem „Jan Paweł II – papież sportowców“.

Klasy 4b i 4d organizowały zawody pod nazwą „Ćwiczę i myślę“, gdzie uczniowie wykazali się nie tylko zręcznością, siłą i szybkością, ale i wiedzą z poszczególnych przedmiotów.

W ramach Tygodnia miał miejsce Dzień Filmu Polskiego. Tego dnia uczniowie klas zerowych, 1, 2 i 3 oglądały polskie filmy – „Przygody Koziołka Matołka”, „Plastusiowy pamiętnik”, „Akademia Pana Kleksa”, „Historia żółtej ciżemki”.

Migawki z Tygodnia Klas Początkowych

Chroniąc przyrodę – chronimy siebie!

Czyste środowisko i nieskażona natura to największe atuty ludzkości. Od tego, w jaki sposób chronimy przyrodę, korzystamy z jej dóbr, dbamy o środowisko zależy nasza przyszłość. W dniu 20 marca podczas zintegrowanej lekcji języka litewskiego i przyrody w 4d klasie obchodzono Dzień Ziemi. Podczas tej lekcji nauczycielki D.Bagdonienė, K.Jacevičienė, G.Vilkanecienė przedstawiły uczniom informacje o wpływie odpadów na przyrodę i środowisko, mówiły o segregacji odpadów, o możliwości ich przetwarzania. Głównym celem lekcji było rozwijanie myślenia i odpowiedzialności u młodego człowieka, który powinien zachować zdrowe środowisko nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Aby osiągnąć wyznaczony cel nauczycielki przygotowały zadania uczniom, którzy byli podzieleni na 3 grupy (papier, plastik, szkło). Czwartoklasiści przeanalizowali wiersz o ekologii, rozwiązali rebus, tworzyli hasła o naturze, pisali pytania i odpowiedzi na temat "Jak długo trwa rozkładanie określonych odpadów?" Wierzymy, że edukacja ekologiczna uczniów pomoże im stać się bardziej świadomymi mieszkańcami Ziemi, uświadomić, że stanowią część natury, co z kolei przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych oraz utrzymania czystego i zdrowego środowiska.

Nauczycielka języka litewskiego Gražina Vilkanecienė

Krecik i lato

Czy wiedzieliście, że słynny czeski reżyser filmów animowanych Zdenek Miler pewnego razu idąc w kierunku polany potknął się o kopiec kreta i w tym momenie przyszła mu do głowy myśl, że właśnie to małe czarne zwierzątko zostanie głównym bohaterem ulubionych przez dzieci kreskówek. Bohater książeczek dla dzieci oraz serialu wcale nie przypomina nam prawdziwego kreta, którego kojarzymy z wyrządzanymi szkodami roślinom ogrodowym. Jest to śliczny i koleżeński krecik, który dba o przyrodę i lubi kwiaty.

Przygody małego bohatera oglądać z bliska mieli okazję i nasi uczniowie klas początkowych. Otóż chór "Olalajki" (naucz. A. Judycka) oraz uczniowie klasy 4c (naucz. T. Mojsewicz, Č. Bražinskienė, A. Judycka, B. Ustjanowska, E. Stankevičienė) przygotowali piękną inscenizację bajki "Krecik i lato". Rozbrzmiewając nastrojowym piosenkom w wykonaniu chóru na scenie "rozkwitły" kolorowe kwiaty, "zaświergotały" ptaszęta, "zabrzęczały" pracowite pszczółki. Jak i w każdej bajce znaleźli się na scenie i psotniki, tym razem były to niedobre gąsienice, które niszczyły kwiaty. Krecikowi z pomocą przyjaciół udało się zamknąć gąsiennice do piwnicy, gdzie te przemieniły się w piękne, kolorowe motyle.

Szczera gra i tańce aktorów oraz nastrojowe piosenki na wiosnę w wykonaniu choru były obdarzone gorącymi oklaskami widzów.

Mamy nadzieję, że audytorium zgadnęło myśl przewodnią bajki, iż wiosna jest tuż, tuż, a parki i lasy czekają na nasze ręce, t.j. na wiosenne porządki.

W imieniu organizatorów pragniemy podziękować Rodzicom za tak kolorowe i piękne stroje!