Aktualia

Dyrektor naszego Progimnazjum
Pani Janina Wysocka została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej – polskim odznaczeniem, nadawanym za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

GRATULACJE!!!

Jak co roku, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” honoruje najlepsze szkoły polskie na Litwie oraz ich nauczycieli.
W jubileuszowej XX edycji konkursu
„Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie otrzymało wyróżnienie!
GRATULACJE!!!

http://najlepszegify.blox.pl/resource/22_20140116002332.jpg

Miano „Najlepszego nauczyciela“ w XX edycji konkursu zdobyli nauczyciele naszego Progimnazjum:
Ilona Jaksztienie – nauczycielka języka litewskiego
Zbigniew Rynkiewicz –nauczyciel matematyki.

GRATULACJE!!!

  

  W wigilię Dnia Papieskiego, podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, wręczone zostaną nagrody TOTUS. Prestiżowe „katolickie noble“ przyznawane są przez Fundację dla uhonorowania osób i instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II.
     Nagrodę TOTUS 2014 w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” otrzymała Rodzina Szkół im. Jana Pawła II – ruch społeczny, który powstał 16 października 1998 r w Radomiu. Skupia placówki oświatowe działające w Polsce oraz poza granicami naszej Ojczyzny, które obrały za patrona świętego Jana Pawła II. Społeczność Rodziny Szkół to zarejestrowane 1232 placówki szkolne różnego stopnia rozsiane po całej Polsce oraz 21 poza jej granicami (Europa, Ameryka, Afryka), kształcące około 350 000 dzieci i młodzieży. Najważniejsze cele, jakie realizuje Rodzina Szkół im. Jana Pawła II to wychowanie kolejnych pokoleń Polaków w oparciu o wartości, jakie uosabiał Patron, propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II i budowanie więzi między szkołami. Placówki zgromadzone w Ogólnopolskiej Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II przybliżają i propagują postać, działalność i nauczanie Świętego Jana Pawła II poprzez swoją pracę wychowawczo –dydaktyczną.
Nasze Progimnazjum już 10 lat należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
GRATULACJE!!!