Aktualia

KU UWADZE RODZICÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY!

Z POWODU REMONTU SZKOLNEGO DACHU
ORAZ INNYCH PRAC RENOWACYJNYCH BUDYNKU PROGIMNAZJUM OD 2014-10-09
WJAZD SAMOCHODÓW NA TEREN SZKOŁY I PARKOWANIE SĄ WZBRONIONE!

                                                                                   ADMINISTRACJA