Naujienos

Gerbiami mokiniai, mokytojai, tėvai, globėjai
ir progimnazijos darbuotojai!

Didžiojo Kalėdų labdaros orkestro organizacijos vardu nuoširdžiai dėkojame už dalyvavimą labdaros akcijoje.
Buvo paaukota 2262,42 Lt!
Ačiū, kad esate nesvetimi sunkiai sergančių žmonių, ypač vaikų, problemoms.
Jūsų geranoriška finansinė parama pasieks tuos, kuriems ji labiausiai reikalinga.

Direkcija