Aktualia

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ

2 WRZEŚNIA 2019 R. O GODZ. 1000

NA PODWÓRKU SZKOLNYM.