35 rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża

Aktualia

    Przed 35 laty został wybrany nowy papież – Jan Paweł II. Z tej okazji w progimnazjum odbyły się nietradycyjne lekcje oraz wystawy, poświęcone działalności i osobowości Wielkiego Polaka. Podczas zajęć uczniowie pogłębiali wiedzę na temat pontyfikatu naszego patrona.

    Następnie cała wspólnota szkolna modliła się razem w kościele bł. J. Matulewicza. Po mszy świętej uczniowie klas pierwszych i piątych złożyli przysięgę szkolną, by zostać godnymi uczniami naszego progimnazjum.