Knygų skirtukų paroda-konkursas „Skaitydamas, esu kūrėjas“

Naujienos

"Niekada žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas", teigė garsus lietuvių filosofas, rašytojas Vydūnas. Skatinti ir ugdyti moksleivių kūrybingumą, meninį skonį, estetinę pajautą, originalumą, ugdytis savarankišką ir kūrybinį požiūrį į literatūrą, puoselėti moksleivių kūrybinę vaizduotę, naudojant įvairias technikas bei medžiagas, pakvietė ir mūsų Jono Pauliaus II progimnazijoje organizuojamas Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų integruotas technologijų ir lietuvių literatūros kūrybinių darbų, knygos skirtuko, paroda-konkursas "Skaitydamas esu kūrėjas".

Kovo 24 dieną įvyko baigiamasis parodos-konkurso nugalėtojų paskelbimo ir apdovanojimų renginys. Šioje parodoje – konkurse aktyviai dalyvavo 10 Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų, tai:

1. Konkursą rengusi Vilniaus Jono Pauliaus II-ojo progimnazija

2.Vilniaus "Ateities" mokykla

3.Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija

4.Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija

5.Vilniaus Aleksandro Puškino mokykla

6.Vilniaus "Saulėtekio" mokykla, daugiafunkcis centras

7.Vilniaus Senamiesčio mokykla

8.Vilniaus Vladislovo Sirokomlės gimnazija

9.Vilniaus Simono Konarskio ir Lazdynų mokykla

10.Vilniaus Šalomo Aleichemo mokykla

Parodai-konkursui buvo pateikta daugiau negu 80 kūrybinių darbų. Vertinimo komisija išrinko 6-tų, 7-tų, 8-tų klasių I-III vietos nugalėtojus bei skyrė papildomas nominacijas už technologijų panaudojimą, apipavidalinant knygos skirtuką ir puikų citatos parinkimą bei estetišką užrašymą. Parodos-konkurso organizatorės lietuvių kalbos mokytojos – Neringa Januševičienė, Jelena Steiblienė, Erika Gerulaitienė ir technologijų mokytojos – Irina Mikonis, Ivona Pomarnacka įteikė nugalėtojams ir juos paruošusiems mokytojams garbės bei padėkos raštus, atminimo dovanėles, progimnazijos mokiniai paruošė konkurso dalyviams koncertą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams, jų mokytojams. Konkurso organizatoriai tikisi, kad svarbiausi tikslai buvo pasiekti: mokiniai atskleidė savo kūrybiškumą, meniškumą, domėjimąsi lietuvių literatūra, o toks gausus dalyvių būrys liudijo ne tik Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų bendravimą bei bendradarbiavimą, bet ir norą dalyvauti konkursuose, kurti, atskleisti save.

Lietuvių kalbos mokytoja Neringa Januševičienė

Kūrybinių darbų knygos skirtuko konkurso nugalėtojai žiūrėk čia…