Naujienos

DĖKOJAME VISIEMS, JAU SKYRUSIEMS PARAMĄ PROGIMNAZIJAI!

Kviečiame mokinių tėvelius, mokytojus, progimnazijos darbuotojus ir visus neabejingus mokyklos gerovei, 2% gyventojų pajamų mokestį skirti mūsų progimnazijai. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į mokyklos sąskaitą. Tam reikia užpildyti prašymą. Šis paramos būdas nereikalauja jokių papildomų materialinių išlaidų.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas gali skirti iki 2 proc. pajamų mokesčio dalį vienam ar keliems paramos gavėjams ir (ar) iki 1 proc. – vienai ar kelioms politinėms partijoms.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį vienetui, pagal LPĮ turintį teisę gauti paramą, ir (arba) įstatymų reikalavimus atitinkančiai politinei partijai, turi užpildyti FR0512 formą.

Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais. Mums Jūsų parama labai reikalinga!

Norėdami mums skirti 2% pajamų mokesčio paramą, galite tai padaryti tokiais būdais:

Pirmasis būdas: elektroniniu būdu per mokesčių inspekcijos duomenų bazę http://deklaravimas.vmi.lt/ arba per internetinę bankininkystę (internetiniame banke pasirinkę elektroninį deklaravimą).

Antrasis būdas: galite nuvykti į mokesčių inspekciją (VMI) ir ten užpildyti formos FR0512 (Versija 2) prašymą arba šį prašymą nusiųsti paštu į mokesčių inspekciją (VMI).

Progimnazijos rekvizitai, reikalingi pildant prašymą:

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris: 195472315

Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija

Nepamirškite užpildyti asmeninių duomenų (1, 2, 3, 4 eilutės), atsiskaitomojo laikotarpio (5 eilutė) bei pasirašyti prašymo apačioje.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą ir supratimą bei pagalbą gerinant Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokinių ugdymo sąlygas.

Deklaracijas galite užpildyti iki š. m. gegužės 1d.

PARAMOS LĖŠŲ, PROGIMNAZIJOS TARYBOS PRITARIMU, PANAUDOJIMAS

2016 METŲ 2% GPM LĖŠŲ ATASKAITA

Gauta per metus

10.467,46 EUR

Galutinis likutis:

5323,61EUR

Panaudota:

1

Lėšų nurašymas už sąskaitos tvarkymą

6,96 EUR

2

Mokestis už pinigų pervedimą

2,51 EUR

3

Medžiagos klasių remonto darbams

520 EUR

4

Pirmos pagalbos vaistų įsigijimas

207,33 EUR

5

Vertikalios žaliuzės kabinetams ir jų montavimas

2272,88 EUR

6

Interaktyvi lenta su projektoriumi

1965,00 EUR

7

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

225,00 EUR

8

Vaizdo įrašymo įranga

975,00 EUR

 

Panaudota iš viso:

6174,68 EUR

 

Likutis 2016 12 31

5323,61 EUR

 

FONDO „PARAMA RYTŲ LENKAMS“ PARAMA

FONDO „PARAMA RYTŲ LENKAMS“ SKIRTA PARAMA: 22 075, 09 EUR (97 416,00 ZLOTŲ).

ĮSIGYTA: MOKYKLINIAI BALDAI IR MOKYMO PRIEMONĖS.

129 PIRMOKŲ TĖVAMS SKIRTA PARAMA: 118,84 EUR (500 ZLOTŲ) KIEKVIENAM PIRMOKUI.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARAMA

SKIRTA 32 000 EUR DALIES VANDENTIEKIO SISTEMOS SKUBIEMS REMONTO DARBAMS ATLIKTI.

PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVŲ FINANSINĖ PARAMA

PROGIMNAZIJOS TARYBOS 2016-08-31 PROTOKOLINIU NUTARIMU NR. 3 TĖVŲ FINANSINĖ PARAMA-

1 EURAS HIGIENOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI.

GAUTA: 786,00 EUR

PANAUDOTA: 786,00 EUR

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠOS PANAUDOTOS PAGAL SĄMATOJE NURODYTUS STRAIPSNIUS.