Samorząd uczniowski

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO (2019-2020):

 

Przewodniczący  –        Urbanovič Bartoš Voiciech  8D   

Zastępca             –          Voinilo Jakub                      8D   

Sekretarz            –           Novicka Kinga                   6F

                                   

     CZŁONKOWIE:    

 1. Doroškevič Adriana
 2. Subotovič Monika
 3. Geglytė Emilija
 4. Oleškevič Evelina
 5. Gric Maja
 6. Sevruk Paulina
 7. Tučkovska Kamila
 8. Zarembaitė Evilija
 9. Degesytė Aurora
 10. Gaverski Edvin
 11. Jarmalkovič Elina
 12. Bortkevič Justyna
 13. Konaš Emilija
 14. Kozlovski Raimund
 15. Novicka Kinga
 16. Račicka Agneška
 17. Tomaševič Beata
 18. Vasiukevič Justyna
 19. Denisenko Kamila
 20. Denisenko Kinga
 21. Dmitrijeva Diana
 22. Giedrytė Izabela
 23. Paškevič Paulina
 24. Petkevičiūtė Agata
 25. Salmanovič Patricija
 26. Sinkevič Mateuš
 27. Veikšnia Karina
 28. Kukaitė Karina
 29. Navikaitė Palina
 30. Jurgelevič Kamila
 31. Radzevič Viktorija
 32. Sakson Jakub
 33. Gaidis Natalia
 34. Kisel Ivona
 35. Zenevič Jaroslav
 36. Zinkevič Karol
 37. Leščinski Matas
 38. Žuralovič Emilija
 39. Urbanovič Bartoš Voiciech
 40. Voinilo Jakub

 

 

RADA SZKOŁY:

 1. Salmanovič Patricija 7D
 2. Sinkevič Mateuš       7D
 3. Veikšnia Karina        7D

 

Regulamin samorządu uczniowskiego

 

 

Cele samorządu:

 1. Podtrzymywanie łączności między nauczycielami, administracją a uczniami.
 2. Obrona praw uczniów.
 3. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 4. Organizowanie różnorodnych świąt i imprez w szkole.
 5. Pomoc w podtrzymywaniu porządku w szkole.

Zasady działalności:

 1. Do samorządu są wybierani uczniowie klas 6-8. Każda klasa wybiera 2 kandydatów.
 2. Samorząd spośród siebie wybiera prezesa, zastępcę oraz 3 przedstawicieli do Rady Szkoły.
 3. Decyzje, członkowie samorządu, podejmują większością głosów.
 4. Członek samorządu stosuje się do regulaminu szkolnego, nie opuszcza lekcji, stara się uczyć, jak najlepiej.
 5. Członek samorządu z szacunkiem odnosi się do swoich kolegów i pracowników szkoły, dokładnie wypełnia powierzone mu zadania.
 6. Wszystkie swoje zadania członek samorządu wypełnia w ściśle określonym terminie.
 7. Członkowie samorządu spotykają się jeden raz w tygodniu dla omówienia wspólnych spraw. Obecność na tych zebraniach jest obowiązkowa.
 8. Członek samorządu jest zobowiązany wysłuchać uczniów, którzy mają do niego jakąś sprawę i w razie możliwości pomóc.
 9. Członek samorządu nie pali, nie używa alkoholu i narkotyków.
 10. Co roku samorząd układa plan działalności, według którego działa. W razie łamania regulaminu członek samorządu może być upomniany, zawieszony lub wykluczony z samorządu.