100 kartek na 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski

Aktualia

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nasza szkoła, jako jedyna z Wilna, wzięła udział w projekcie „I'm proud to be Polish – Jestem dumny, że jestem Polakiem”„100 kartek na 100-lecie niepodległości" koordynowanym przez nauczycieli jęz. angielskiego z Polski.

Zadaniem naszych uczniów było wysłanie 100 kartek do 100 szkół biorących udział w akcji. Kartka miała zawierać napis „I’m proud to be Polish”, symbole związane z odzyskaniem niepodległości, elementy związane z miejscem zamieszkania, oraz nazwę szkoły.

Uczniowie klas 6b, 6c, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d z dużym zaangażowaniem przystąpiły do tworzenia kartek, a potem z niecierpliwością czekały na te, które zaczęły napływać z najróżniejszych stron Polski. Kartki tuż przed 11 listopada zostały zaprezentowane na wystawie obok pokoju nauczycielskiego.

Projekt „I’m proud to be Polish – Jestem dumny, że jestem Polakiem” pozwolił nam poczuć się ważną częścią wspólnoty Polaków!

Nadieżda Rusiecka

Małgorzata Wasilewska