10 powodów, dla których kochamy Litwę

Aktualia

Litwo! Ojczyzno moja!

Ty jesteś jak zdrowie;

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,

Kto cię stracił.

Dziś piękność twą w całej ozdobie.

Widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie”.

A. Mickiewicz

W dniach 1-7 marca na lekcjach języka angielskiego uczniowie klas 8b, 8c oraz 8d mieli za zadanie podać powody, dla których kochają Litwę – 10 reasons why I love Lithuania. Ósmacy wybrali takie tematy jak geografia Litwy, historia, wybitne postacie oraz najlepsze litewskie potrawy. Podczas pracy w grupach omówione zostały różne aspekty danego tematu. Uczniowie edytowali tekst, wybierali najlepsze cytaty o Litwie i zaprojektowali girlandę, na której przedstawili swą miłość do Ojczyzny. Na zakończenie tematu ósmacy przedstawili swoje girlandy na forum klasowym oraz zorganizowali wystawę przy pokoju nauczycielskim.

Nauczycielka języka angielskiego Małgorzata Wasilewska