„Smerfy“ i „Krasnoludki“ w progimnazjum

Klasy początkowe

W tym roku szkolnym, grupa wspaniałych dzieci, drugi rok z kolei rozpoczęła naukę w klasach „zerowych“.

Chętnych było tak wiele, że zostały otwarte dwie klasy. Wiele radości i szczęścia doznały nasze najmłodsze dzieciaki z „zerówki“, gdy pani dyrektor, Janina Wysocka, uroczyście pozdrowiła je z rozpoczęciem roku szkolnego jako uczniów. Dyrekcja progimnazjum wiele starań i wysiłku włożyła, aby zaistniały klasy zerowe. Stworzyła wspaniałe warunki do nauki i wypoczynku dla dzieci oraz warunki pracy dla pracujących specjalistów i nauczycieli w tych klasach.

Dla dzieci jest to miejsce kształtowania umiejętności społecznych, miejsce radosnych kontaktów, zabawy i współpracy z rówieśnikami, to miejsce rozwoju osobistego dzieci poprzez różne formy działalności. Dzieci z „zerówki“ mają wspaniałe zajęcia poprzez zabawę, muzykę i teatr z jęz. litewskiego, polskiego, angielskiego, przyrody, plastyki, logopedii. Od poniedziałku do piątku są pod opieką pań od godz. 7.30 do 18.00. Chętni udają się na popołudniową drzemkę. Przez cały rok szkolny poznają coś nowego, ciekawego, bawią się i mile spędzają czas. „Zerówka“ pozwala spotkać się z rówieśnikami, bawić się w dużej grupie, mieć kontakt z materiałem przygotowującym do nauki czytania i pisania, uczenia się liczb i rozwiązywania zagadek, poznawania zasad współżycia społecznego i postępowania w grupie, poznawania nowych kolegów i koleżanek, a co najważniejsze, pozwala zauważyć różnorodność zainteresowań i wyrównać ewentualne różnice emocjonalne i edukacyjne.

Ze słów rodziców wnioskujemy, że są zadowoleni pracą klas “zerowych” z wielu powodów. Irena Geczewska: „Cieszy mnie to, że dzieci są bardziej zdyscyplinowane, a na zajęciach rozwijają swoje zdolności.” Halina Subocz: „Moje dziecko bardzo się cieszy, że codziennie może obcować z kolegami.” Natalija Suzdołowa: „Jestem zadowolona, że moje dziecko nauczyło się stosowania zwrotów grzecznościowych na co dzień, a także to, że kształcenie dzieci odbywa się tu poprzez zabawę, a więc w sposób dla nich najlepszy do zaakceptowania… Świetnie, że opieka do godziny 18.00 jest nieodpłatna.”

Oprócz różnorodnych zajęć są organizowane też imprezy: koncerty, wystawy, ciekawe spotkania i wycieczki. „Zerówki“ współpracują z uczniami klas starszych, podczas tradycyjnych świąt szkolnych, przygotowują swój wspaniały program artystyczny.
Staramy się przygotować dzieci, aby bez stresu mogły rozpocząć naukę w klasie pierwszej i sądzę, że to się nam udaje.

 

Nauczycielka klasy zerowej Nijola Grib